ED SS114 Vixen sobre montura GPDX

Càmara OM 1 en paral.lel sobre el tub