Júpiter Octubre

Podem observar a dos dels seus satèlits, Io el més brillant i de color grogòs i Callisto, una lluna més gran però més fosca. La foto ha estat feta per Jordi Ortega desde el seu observatori a Barcelona.