Halo Llunar

Halo produit per la forta humitat atmosfèrica amb la lluna plena. Matinada del dia 20 de Gener 2011