Plató i Vallis Alpina

Mosaic de tres fotografies realitzades per Jordi Ortega en data 15 de gener de 2011